Jak odzyskać konto gry w Google Play

jak odzyskać konto gry google play

Utrata dostępu do konta Google Play może być frustrującym i stresującym doświadczeniem. Na tym koncie przechowujemy często wiele cennych i ważnych dla nas informacji – historia zakupów aplikacji, metody płatności, zapisane gry i postępy w nich, dane osobowe, zdjęcia, pliki. Nagle okazuje się, że dostęp do tych wszystkich danych został utracony, a my nie możemy się zalogować na swoje konto.

Sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z wielu powodów i na początku może wydawać się beznadziejna. Jednak na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów, aby odzyskać dostęp do konta Google Play po takiej niefortunnej utracie.

Powody, dla których możemy stracić dostęp do konta Google Play

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań umożliwiających odzyskanie dostępu do konta Google, warto przeanalizować i zastanowić się nad najczęstszymi przyczynami, z powodu których możemy nagle stracić możliwość zalogowania się i uzyskania dostępu do posiadanego konta Google Play. Zdarza się to nawet najbardziej zapobiegliwym i uważnym użytkownikom, więc nikt nie jest w stu procentach bezpieczny. Oto kilka typowych scenariuszy prowadzących do utraty dostępu:

 • Zapomnieliśmy hasła do konta – zdarza się nawet tym najbardziej świadomym i starannym użytkownikom. Słabe i powtarzające się hasła są szczególnie podatne na kompletne zapomnienie z biegiem czasu. W pamięci ulegają zatarciu, gdy nie są regularnie odnawiane.
 • Utracilśmy telefon z dostępem do numeru przypisanego do konta – poprzez zgubienie urządzenia, kradzież lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez dostępu do numeru telefonu przypisanego do konta Google, nie można otrzymać kodu weryfikacyjnego w momencie logowania się na nowym urządzeniu.
 • Konto Google Play zostało zhakowane lub zablokowane przez administratora – na przykład z powodu wykrycia na nim podejrzanych działań wskazujących na próbę przejęcia lub włamania na konto. Google posiada zaawansowane mechanizmy wykrywające tego typu cyberataki.
 • Fabryczny reset telefonu bez wykonania kopii zapasowej konta – powoduje trwałe usunięcie danych konta z urządzenia, łącznie z historią logowań.
 • Błąd oprogramowania lub aktualizacji systemu powodujący utratę danych – choć rzadkie, zdarzają się sytuacje, gdy błędy techniczne doprowadzają do skasowania istotnych danych konta lub ustawień aplikacji.

Niezależnie od konkretnej przyczyny – skutki są podobne. Nie mamy dostępu do żadnych danych, historii działań oraz funkcji przechowywanych na koncie Google Play. Całe szczęście istnieją skuteczne sposoby, aby to naprawić i ponownie uzyskać dostęp do utraconego konta.

Jak zresetować hasło do konta Google Play

Gdy nie pamiętamy hasła dostępowego, ale wciąż mamy dostęp do adresu e-mail przypisanego do konta Google, możemy stosunkowo łatwo zresetować hasło przez prosty proces odzyskiwania dostępu. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

 1. Przechodzimy na stronę głównego logowania do kont Google – https://accounts.google.com.
 2. Na dole strony szukamy linku o nazwie „Nie pamiętasz hasła?” i klikamy na niego lewym przyciskiem myszy.
 3. Na kolejnym ekranie wpisujemy w odpowiednie pole adres e-mail skojarzony z naszym kontem Google Play, do którego chcemy uzyskać dostęp.
 4. Klikamy przycisk „Dalej”, aby kontynuować proces.
 5. Postępujemy zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych ekranach. Zazwyczaj będzie to wiązało się z dodatkowym potwierdzeniem naszej tożsamości oraz zmianą dotychczasowego hasła na zupełnie nowe. Możemy wybrać w zasadzie dowolne nowe hasło.
 6. Po pomyślnym zresetowaniu hasła, możemy się zalogować na konto Google Play używając nowego hasła.

W ten sposób, mając dostęp chociażby tylko do adresu e-mail przypisanego do konta, możemy całkiem łatwo zresetować zapomniane hasło. Gorzej, gdy nie pamiętamy nawet adresu e-mail. Wtedy proces jest znacznie bardziej skomplikowany, ale nadal możliwy. Trzeba wówczas na początku skorzystać z opcji „Nie znam mojego adresu e-mail”, a następnie podać inne dane identyfikujące konto, na przykład nazwę użytkownika, datę założenia konta, nazwy zakupionych w przeszłości aplikacji. Następnie należy postępować zgodnie z dalszą procedurą weryfikacyjną zleconą przez Google, aby ostatecznie odzyskać dostęp.

Jak odzyskać konto Google Play po utracie numeru telefonu

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę konta Google, oprócz hasła jest ono zabezpieczone dodatkowo dwustopniową weryfikacją. Oznacza to, że logując się po raz pierwszy na nowym urządzeniu, musimy podać specjalny kod weryfikacyjny wysłany SMS-em na numer telefonu przypisany do naszego konta Google. Taki kod jest ważny tylko przez kilkanaście minut od wysłania i chroni konto przed nieautoryzowanym dostępem.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu utracimy numer telefonu związany z kontem Google Play? Na przykład w wyniku zgubienia telefonu, kradzieży, zmiany karty SIM na nową itp. Bez dostępu do numeru telefonu, do którego wysyłany jest kod weryfikacyjny, nie możemy zalogować się na konto z nowego urządzenia. Jak w takiej sytuacji odzyskać dostęp do konta? Oto kroki:

 1. Na jednym ze starych, zaufanych urządzeń, na którym mamy jeszcze aktywną sesję w koncie Google Play, przechodzimy do ustawień konta Google.
 2. Usuwamy z konta Google nasz stary, niedostępny już numer telefonu.
 3. Dodajemy nasz nowy, aktualny numer telefonu. Potwierdzamy go specjalnym kodem weryfikacyjnym otrzymanym SMS-em.
 4. Teraz możemy zalogować się bez problemu na nasze konto Google Play z dowolnego nowego urządzenia. Podczas logowania podajemy kod wysłany na nasz nowy numer telefonu.

Dzięki tej metodzie możemy zaktualizować przypisany do konta Google numer telefonu. Nawet mimo utraty karty SIM wciąż jesteśmy w stanie otrzymywać kody weryfikacyjne i logować się na konto z różnych urządzeń i miejsc.

Jak odblokować konto Google Play zablokowane przez administratora

Najtrudniejszą sytuacją jest ta, gdy logowanie na konto Google Play nagle zostaje zablokowane bez wyraźnego powodu. Po wpisaniu loginu i hasła pojawia się jedynie enigmatyczny komunikat o zablokowaniu konta przez administratora. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej wykrycie przez systemy Google podejrzanych działań wskazujących na próbę włamania lub przejęcia konta przez osoby niepowołane.

Co zatem zrobić, aby odblokować konto Google zablokowane w ten sposób przez administratora? Niestety w takim przypadku nie wystarczą już typowe metody odzyskiwania hasła. Trzeba bardziej zdecydowanie udowodnić Google, że jesteśmy prawowitymi właścicielami konta. Oto kroki:

 1. Przechodzimy na specjalny formularz Google do odblokowywania zablokowanych kont. Znajduje się pod adresem: https://accounts.google.com/unlock
 2. Uważnie wypełniamy formularz, podając jak najwięcej informacji potwierdzających naszą tożsamość jako właściciela konta. Im więcej szczegółów, tym lepiej.
 3. Wybieramy preferowaną metodę kontaktu ze wsparciem technicznym Google. Pozwoli to pracownikom firmy na bezpośredni kontakt z nami.
 4. Cierpliwie przechodzimy przez proces weryfikacji tożsamości zlecony przez Google. Może to wymagać np. wysłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość.
 5. Poczekujemy na kontakt ze wsparciem technicznym i nie próbujemy w międzyczasie logować się na konto.
 6. Gdy nasza tożsamość zostanie ostatecznie zweryfikowana, otrzymamy informację o odblokowaniu konta. Możemy zalogować się na nie, ustawiając nowe, silne hasło.

Jak widać, odblokowanie zablokowanego konta Google Play przez administratora to złożony i czasochłonny proces. Jednak dzięki niemu jesteśmy w stanie odzyskać dostęp nawet do konta, które padło ofiarą ataku hakerskiego. Warunkiem jest cierpliwość i determinacja w udowadnianiu naszych praw do konta.

Dodatkowe porady zapobiegające utracie konta Google w przyszłości

Aby uniknąć stresującej sytuacji ponownej utraty dostępu do konta Google Play w przyszłości, przyda się zapamiętać następujące wskazówki:

 • Używaj unikalnego, długiego i skomplikowanego hasła, które nie jest powiązane z żadnym innym twoim kontem internetowym. Unikaj oczywistych haseł opartych na datach urodzenia, imionach bliskich osób itp. Im dłuższe hasło, tym lepsze.
 • Regularnie, np. co 90 dni, zmieniaj hasło do konta Google. Zapobiegnie to przejęciu go w przypadku wycieku danych.
 • Koniecznie włącz dwustopniową weryfikację na koncie Google. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń chroniąca konto.
 • Utwórz kopie zapasowe kodów odzyskiwania konta Google i przechowuj je w kilku bezpiecznych, niedostępnych dla innych miejscach. Dzięki temu zawsze będziesz mieć dostęp do kodów, nawet gdy zgubisz telefon.
 • Regularnie sprawdzaj ustawienia konta Google i upewnij się, że zawsze masz dostęp do adresu e-mail oraz numeru telefonu do niego przypisanego.
 • Po zalogowaniu się do aplikacji i usług Google na nowym urządzeniu, pamiętaj aby każdorazowo się wylogować.
 • Rozważ użycie menedżera haseł, który pomoże zapamiętać unikalne, skomplikowane hasła do kont.

Przestrzegając tych prostych zasad, zminimalizujemy ryzyko ponownej utraty dostępu do naszego konta Google Play. Będziemy mogli spokojnie korzystać z aplikacji, gier i wszystkich usług Google bez obaw o bezpieczeństwo.